Hvorfor grit og skaller

hvorfor Grit og skallerHvorfor grit og skaller

Grit og skaller til mine dyr?

Fuglegrit:

Under opvæksten har alle fugle og fjerkræ brug for et bredt udvalg af foderstoffer, vitaminer og næringsstoffer, for at danne diverse organer, væv, hud fjersætning og så videre.

Men derudover, skal der også bruges byggestoffer til at udvikle en god kropsbygning, hvor muskler, organer samt andre dele kan forme kroppen og fjersætningen.

Til opbygning af en god knogle-/skelt-bygning, er det nødvendig med flere forskellige byggestoffer.  De vigtigste byggestoffer er kalk, fosfor og magnesium, samt sporeelementerne mangan, kobber og vitamin D3.

Specielt kombinationen kalk – fosfor og vitamin D3 er af største vigtighed før og under avlsperioden, en mangel vil medføre det som normalt omtales som et kalk – fosfor stofskifte problem.

At den omtalte kombination af indholdsstoffer er så vigtig, skyldes at kun ved den rigtige sammensætning kan skelettet udvikle sig optimalt. Hvis et af de 3 elementer mangler eller er for mangelfuld tilstede, vil der fremkomme en ufuldstændig skeletform.

Fuglene optager calcium sammen med foderet (frø, opmadningsfoder, grønt) og via væggene på de tynde tarme vil en del finde over i blodbanerne.

Fuglenes behov for calcium er ikke konstant gennem hele året, behovet er størst i den periode hvor kyllingerne vokser og danner skelettet.

Men hele året har calcium en meget vigtig opgave, således er calcium for eksempel vigtig for normal funktion af nervesystemet.

Det er uundværligt  ved blodets koagulationsproces, samt vigtig for en normal funktion af hjerte og krops musklerne.

I fjerkræets hvileperiode eller almindelige æglægningsperiode kan hunnerne opmagasinere en calciumreserve i knoglerne, den har derfor nogle reserver at trække på, når den i ynglesæsonen bruger store mængder calcium til at danne æg.

I avlsperioden vil fjerkræet optage ekstra meget calcium for at kunne danne en god og sund æggeskal.

Det daglige behov for calcium kan ikke alene dækkes med frø og blødfoder. I frøblandinger er der normalt mellem 0,2-0,3 % calcium og mellem 0,55-0,65 % fosfor, frøblandinger for tropefugle og parakitter indeholder endnu mindre.

Derfor er det livsnødvendigt for fjerkræet, at de har mulighed for på anden vis, at optage den manglende calcium. Det kan man enkelt og effektivt afhjælpe ved at give dem mineraler og/eller ”Grit”

Derudover kan man ved fodring med en rigtig sammensat opmadnings-/æggefoderfoder, hjælpe fjerkræet med at opretholde calcium balancen.

De fleste førende producenter af opmadnings-/æggefoderfoder indeholder den rette dosering af calcium og fosfor, hvor foderet er afstemt efter den daglige mængde calcium fjerkræet har behov for.

Derfor er det nogle gange svært at høre, at der stadig er mange hobbyhønseholdere, der ikke hver dag året igennem bruger opmadnings-/æggefoderfoder- så fuglene opretholder deres calcium balance.

Nu da vi har set på behovet for calcium, vil vi gå videre med fosfor der også udtrækkes fra frøblandinger og æggefoder.

Ved en kombination af kalk og fosfor, skal der også være D3 vitamin til stede, før der kan foregå et optimalt kalk-fosfor stofskifte.

D3 vitaminet er meget vigtig for fjerkræet, fordi det blandt andet også er nødvendig for optagelsen af calcium i blodbanerne, samt sørge for, at der konstant holdes en kontrolleret mængde calcium-fosfor i blodet.

D3 vitaminet er også ansvarlig for en mineralisering (afsætning) af calcium-fosfor i knoglerne, en transport af calcium til æggelederen.

Behovet for D3 vitamin forløber parallelt med behovet for calcium. Således vil der fremkomme et større behov for D3 vitamin i avlsperioden, således at kalk/fosfor stofskiftet kan forløbe så optimalt som mulig.

Hvorledes optager fjerkræet D3 vitamin:

Frit flyvende fugle kan under indflydelse fra sollysets ultraviolette stråler, danne såkaldte provitaminer der efterfølgende kan omdannes til D3 vitamin.

De fugle skal have den nødvendige mængde vitaminer på anden måde, hvilket vil sige gennem foderet. I vinterperioden gør det samme sig gældende for de udendørs fugle, da der jo er mindre ultraviolet lys tilstede.

I professionelt fremstillet æggefoder, vil der altid være en rigelig mængde af D3 vitamin.

Hvis vi fodrer vores fjerkræ med et af de anerkendte fabrikater, hvor vitaminindholdet er oplyst på pakningen og med producentens garanti for vitaminindholdet, vil vi med en daglig fodring, være sikker på at fuglene ikke får mangel på D3 vitamin.

Vær opmærksom på, hvilke foderstoffer man sammenblander, for ellers vil der være stor risiko for en under-eller overdosering af vitaminer. Såvel en mangel som en overdosering med D3 vitaminer, vil efterfølgende medføre skade på både unger og voksne fugle.

Hvorfor Grit og skaller: Behovet for calcium kan dækkes af en god foderblanding, sammen med et godt æggefoder, hvori den tilstrækkelige mængde calcium er til stede.

Men det dækker kun det forudsigelige basisbehov, men da behovet for calcium er variabel, er det meget vigtig at vi giver alle frøædende fjerkræ grit, så har de mulighed for at få dækket behovet efter eget skøn, og vi undgår en overdosering.

Grit er et enkelt produkt, der består af brændte og malede østersskaller. Grit forekommer i forskellige blandinger, der er afstemt efter de forskellige fjerkrærupper, så som blandinger til tropefugle, små parakitter, eller til duer og høns.

Ud over knuste østersskaller, er der i gritblandinger normalt også tilsat andre biprodukter så som følgende:

Kalksten: Det er ikke entydig hvad gavn de gør.

Rødsten: Det er malede-knuste mursten. Blomsterpotter eller tagsten. Såfremt der mangler rødsten i blandingen, vil mange vigtige stoffer ikke blive optaget i tarmsystemet, men vil forlade fuglen ubrugt.

Huskul (trækul): Den eneste funktion trækul har på fuglen, er såfremt den får tarmproblemer (diarre). Trækul vil hjælpe tarmsystemet til at falde til ro, men derudover skal fjerkræholdere træffe de nødvendige forholdsregler for at bekæmpe tarmproblemer.

Kalkagtig tang: Indeholder diverse nyttige mineraler, der giver et godt tilskud til de normale foderstoffer.

Kråsesten: De er uundværlige for en god omsætning af føden. Grit bliver opløst i fuglens mave og giver derfor intet bidrag til fødeomsætningen, hvilket vil sige at grit ikke har nogen malende funktion, det er derfor det er nødvendig med kråsesten.

Her finder du en af de bedste grit: Grit og skaller tilsat kul-anis

Nu er det selvfølgelig vigtig at der ikke forekommer overdosering og at fuglen tvinges til at optage for meget calcium. Denne tvangsfodring kan opstå, såfremt man til fabriksfremstillet æglægningsfoder, tilføjer ekstra kalkholdige produkter.

Man skal derfor give grit året rundt i ren form, så kan fuglene selv bestemme hvor meget de vil æde.

Mineraler: Da behovet for calcium, fosfor og D3 vitamin er stort i avlsperioden, kan man for at afhjælpe det større behov, tilsætte de såkaldte ekstra mineraler til foderet.

Mineraler har et meget stort indhold af calcium, fosfor og natrium. Mineraler skal eventuelt gives særskilt, så fuglene selv kan styre forbruget.

Her er et godt eksempel på en god mineralblanding: Mineraler til fjerkræ